Фестивал на Естествената Психотерапия 2024

27 април 2024 – 10:00 – 19:00ул. „Г. С. Раковски“ 108, етаж 2
Виж детайли…

Естествената психотерапия е иновативна, прагматично ефективна, парадигмално креативна, трансформативно качествено различна, инспиративно творческа терапевтична система, която не отрича, а включва, но и далеч надхвърля предхождащите я терапевтични модалности!

още…

Обучение

Обучението по Естествена психотерапия (ЕП) представлява четири годишен курс за следдипломна специализация. Включва: теоретична рамка, практика насочена към конкретна проблематика и реална ефективност, групова работа и периодични тренинги, лична терапия, работа под супервизия, клиничен стаж (400 часа), дипломна работа и финализиращи изпити.

прочети още…

БАЕП в EUROTAS и ESH

Българска Асоциация за Естествена Психотерапия (БАЕП) е част от глобалното психотерапевтично семейство, бидейки организационен член на EUROTAS и е част от международното общество на клиничните хипнотерапевти (EHS).

прочети още…

Още за обучението:

Когнитивни изкривявания и защитни механизми при социална тревожност. Отработване през Естествена психотерапия

Ще опиша собствените дълбоко вкоренени когнитивни изкривявания и базисни вярвания през своето лично преживяване на социална тревожност, както и влиянието и резултата от естествената психотерапия. Ще отделя това време за собствения…
Мариета Георгиева28 февруари 2022

Поведенчески социални експерименти

Те са един от най-мощните терапевтични инструменти. При провеждането им излизат дълбоко закопани и дълго време поддържани вярвания и страхове от провал, слабост, унижение, отхвърляне, изоставяне, нараняване. Директното им активиране…

Мандала на човешките ценности според Естествената психотерапия

Мандалата на човешките ценности и потребности е една нова визия за етапите на развитие на човешкото съзнание и човешката духовна еволюция и тази визия не е градираща отдолу нагоре или…

Принципите Любов, Мъдрост и Истина (Свобода) приложени на практика в естествената психотерапия

         „Божествената Мъдрост дава знание, Истината дава свобода, Любовта дава живот, Животът дава радост, Знанието дава сила, а Свободата дава простор. Тъй вървят тия неща. Тогава имате истина, свобода, имате…

Единство

Има миг, в който спираш да изпитваш онези чувства,които те изяждат отвътре. Спираш да гледаш на другите с лошо око. Има един миг, в който сърцето и душата ти не…
Мариета Георгиева28 февруари 2022

Орлин Баев коментира Карл Юнг

„Дори и в най-щастлив живот не може да няма част мрак – думата щастие би загубила смисъла си, ако не се уравновесяваше от скръбта.“ Нещо повече. Не можеш ли да понесеш…
Орлин Баев17 януари 2016

Социално-поведенческите експерименти в естествената психотерапия

или най-великата среща с мен самата, която съм преживявала до сега! Не пиша тази статия толкова, заради домашното задание, а заради самата себе си. В опит да оставя в следващите редове…

Естествена психотерапия при паническо, генерализирано тревожно и пост-травматично стресово разстройства

В естествената психотерапия посоката на работа върви по два основни пътя (вектора) – дидактичен и диалектичен. В дидактична посока се работи основно психоаналитично, психодинамично, когнитивно-поведенчески, хипнотерапевтично

Ползването на йога дишанията и психотелесна работа (асани) в естествената психотерапия

Всяка една психотелесна работа има потенциал по изключително стойностен начин да допълни, задълбочи и разшири психотерапевтичния процес. Основната причина за това се крие в интегралността на този подход. Естествената психотерапия…

Принципите вложени в евангелието от Матей приложени в естествената психотерапия

Естествената психотерапия е един от най-отворените и богати на възможности терапевтични методи, защото позволява на всичко, идващо от самия живот, да се претвори в терапевтичен процес. Принципите на естествената психотерапия…
Мария Петкова13 декември 2022

Основни невротични характерови структури в Естествената психотерапия и трансформирането им до здрави .

Всички ние имаме една и съща мисия на тази земя: Да обичаме и да бъдем обичани, да преминаваме през различни опитности докато се научим да ги приемем и да се…

Характеровите структури и качествената им преработката

Съществуват различни класификации на характерите според различните психотерапевтични модалности. Ще разгледам характеровите структури /преди и след преработката/ според някои психотелесни психотерапевтични школи, през призмата на Естествената психотерапия. Характеровите типове се опират…
Нина Косева22 февруари 2023

Ползването на йога дишанията и психотелесна работа (асани) в естествената психотерапия

Може да изглеждат странно несъвместими или пък просто трудно да си ги представим заедно, но добрата психотерапия може да включва в своите различни подходи, каквато е и естествената психотерапия, йога…

Подходът в Естествената психотерапия при паник атаки, паническо разстройство и генерализирана тревожност

Не бягството от паник атаката, а съзнателното ѝ предизвикване, смелото потапяне в нея, стоенето в нея с осъзнатост и будност и чуването на това, което иска да ни каже психиката…

Хипнотичните алгоритми като помощна част от интегралната естествена психотерапия

В противовес на масовите представи, хипнозата не е безсъзнателно състояние на сън. Тя представлява променено състояние на съзнанието, което можем да класифицираме като – лек, среден и дълбок транс. Хипнотерапията, провеждана…

Социално-поведенческите експерименти в естествената психотерапия

Поведенческата работа в реална социална среда изисква смелост и е съпътствана от много неизвестни фактори. Поради тази причина в психотерапевтичните среди се срещат противоречиви мнения относно провеждането на поведенчески експерименти…

Здрави характери – алтруист

Промяната е възможна. Понякога по-рядко, садо-мазохистът започва да осъзнава порочните си механизми и сам или с помощта на професионалист, възнамерява и осъществява здрава промяна. По-често обаче импулсът за работа по…
Орлин Баев13 септември 2020