В ПРИКАЗНАТА СТРАНА НА ХИПНОЗАТА

Настани се удобно в креслото….И ще те помоля да се концентрираш върху дишането си за няколко минути. Чудя се дали можеш да си представиш една доста странна идея?……..

От ОКР към ОКР

В международния класификатор на болестите Х ревизия (МКБ-10) откриваме следната дефиниция за Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР): Най-съществената характеристика на това разстройство са повтарящи се натрапливи мисли и действия. …..

Психотерапевтичен анализ на филма “Остров”

Филмът „Остров” (2006) е филм-притча за проклятието на извършеното зло и за разяждащото търсене на път през смазващата тежест на греха към спасително покаяние…..

Психотерапевтичен анализ на филма “Остров

Филмът „Остров“ ни гмурка в преживяване, което ни приканва да навлезем в дълбините на човешкото си съществуване и въпросите за душата. Разкрива дълбоки ……

Филмът „Остров“ като естествена психотерапия

Години наред около Коледа си пусках филма „Остров“ – за придърпване към центъра в случай на отскачане в периферията, за настройване на поизместената леща……..