Здрави характери – лидер

Здравият лидерски характер корелира в непреработения си, невротичен вариант с нарцистично-фаличния/ психопатен характер (по Райх, Лоуен, Бернаскони). Когато психопатният характер преживелищно осъзнае и с любящо, смирено приемане прегърне базисните си характерови вярвания за предадена, безпомощна слабост, властовата му манипулация и/ или налагане се преобразуват до спокойната способност за здраво лидерство.

В естествената психотерапия говорим за два вида психопатен характер: по-твърдо доминиращ и налагащ се и манипулативно съблазняващ.

Нарцистично налагащият се – сформиран през свръхпозволяващо възпитание с липсващи граници, създало интроекти за величие, собствена уникална различност, всепозволеност, привилегированост. При преобразуването на този психопатен вариант, се налага осъзнаването и смиреното успокояване на подлежащите страхове от собствена нищожност, предадено доверие, провалена незначителност. Приемането на личната нищожност разтваря потока на любовта. Вярванията за различност, превъзходство, „за мен нормата е врата в полето“ остават, но вече подлежани от смирено доверие, допускащо присъствието на любовта, превръщаща тези вярвания в свой инструмент за актуална пробивност, гъвкавост, творческа висока визия отвъд сивата норма на квадратното мислене, непреклонно продължаване към целта при спокойно приемане нормалността на провалите като тактическа част от стратегията на успеха.

Манипулативно съблазняващият психопатен характер е бил възпитаван през съблазняване, най-често от родителя от противоположния пол (едипово/ електрино отношение). Расъл е като малкото-голямо момче/ момиче на мама/ татко, като принцесата/ силният мъж на татко/ мама, като му се е налагало да се приравнява към инцестно либидинозно (несъзнавано, разбира се) наситеното: „Ще ти давам харесване, грижа и сърдечност, ако бъдеш малкият-голям мъж/ жена за мен и задоволяваш нарцисизма ми!“. Постепенно манипулирано съблазняваният се превръща в манипулативно съблазняващ, влагащ огромни усилия, за да излъчва непреривно чаровна харизма, омайва и завладява, плащайки с цената на загуба на автентичността си.

Когато поработи по себе си, съблазняващият се преобразува в здраво привличащ. Работа по осъзнаване и погалващо възлюбване на тревожните вярвания за предадено нехаресване, необичане, изоставяне от вниманието, грижата и любовта на ти-обекта, ако бъде…себе си. Научава се, че да бъде слаб, понякога неусмихнат и вглъбен, малък и просто себе си, го прави още по-цялостен, истински, автентичен, харесващ се и харесван, приемащ се и приеман, обичащ се и обичан. Способността за харизматично и обайващо очароване не само, че се запазва, а се въздига до по-силен вариант. Невротичното съблазняване се трансформира в здравото привличане на любящата мъдрост, която вече присъства в лидерския характер.

В обучението по естествената психотерапия, в модулите естествена хипнотерапия (естествена разговорна хипноза), съзнателно се учим на очарователно привличащия синхрон и повеждане психиката на клиента в посока здрав синхрон с любовта. Доколкото естественият психотерапевт провежда любовта (емпатия), дотолкова може да я индуцира в потърсилия помощта му.

Държа да разгранича невротичния психопатен характер от актуалната психопатия/ характеропатия/ личностово р-во. Приликата е единствено лингвистична. При личностовото р-во заложеностите са его синтонични, тоест приемани за нормална част от себе си, при липса на същинско метакогтнитивно осъзнаване и мотивация за промяна и далеч по-първични, атавистични защитни механизми като отричане, разцепване, проективна идентификация, предопределящи устойчивостта на проективен трансфер в другоста, при липса на виждане собствените наличности и динамики. При невротичния психопатен характер защитните механизми са от “по-високо ниво” на психичния генезис, както и присъства известно осъзнаване собствените тревожни динамики и компенсации. При социално катаклизмено напрежение или през налягането на тревожно разстройство, така породената мотивация за промяна тук води право към преобразуването му до лидерски, здрав характер.

С обич, Орлин Баев – естествен психотерапевт

Вашият коментар