Българска асоциация за Естествена психотерапия
Орлин Баев

основател на Естествената психотерапия