Естествена Хипнотерапия

Естествена Хипнотерапия

12 модула

 • Разбиране за хипнозата – като състояние; като обусловен отговор на очакване с влизане в роля.
 • Сугестия и контратрансфер – нееднозначни понятия.
 • От индукция на транс, към събуждане на собствения потенциал за творческо, ресурсно състояние на транс.
 • От хипнозата като внушение, към хипнотерапията като разкриване на собствените здрави отговори, посоки, решения и годности.
 • Шаманските и жречески мистерии и практики като хипнотерапия. Трансов шамански танц и въртене.
 • Мантра припяването или литургията като хипнотична практика.
 • Дихателните практики като разкриване на трансовия потенциал.
 • Хипноза – НЛП – Медитация – Йога: паралели. Хипнотерапията като разширяване, а не приспиване на съзнанието.
 • Митове и заблуди за хипнотерапията.
 • Класическа директивна (бащина) и индиректна мека (майчина) хипнотерапия – ползването им в Естествената Психотерапия.
 • Хипнотичен глас и присъствие. Собствено трансово състояние и „заразяване“ с него, хипнотичното му трансфериране в клиента.
 • Ефективна клинична комуникация в Естествената Психотерапия.
 • Естествена хипнотична лингвистика.
 • Хайку и зен коаните като хипнотичен език.
 • Писане на хипнотични скриптове.
 • Писане на хипнотични приказки, притчи, алегории.
 • Интуитивно – спонтанно хипнотично говорене.
 • Интуитивно – спонтанно вербализиране на приказка.
 • Конкретизиране на хипнотичния език и ползвани техники според характеровата коалиция, маски, изкривявания, защитни механизми и симптоми на клиента, следвайки зададената имплицитно в състоянието му характерова преработка.
 • Ритуално трансова хипнотерапия и разговорно-майсторска хипнотерапия.
 • Психотеатърът като динамична, майсторска хипнотерапия.
 • Хипнотични алгоритми, техники,НЛП методология.
 • Хипнотична регресия и конструктивна памет – преработка на паметови следи до адаптивни.
 • Хипнотична прогресия.
 • Разобуславящи невротичните модели и обуславящи здрави модели хипнотично-поведенчески последователности.
 • Водената молитва като целево ориентирана към решения хипнотерапия. Структура на психотерапевтичната молитва.
 • Прана (енергийна) хипнотерапия.
 • ТЕС като хипнотерапевтично кондициониране.
 • EMDR като хипнотерапевтично декондициониране.
 • Вибрационната интегрална (холистична) медицина като хипнотерапевтична сугестия.
 • Предварителните изисквания като създаване на хипнотерапевтичен синхрон.
 • Велики личности за хипнозата.
 • Практика!
Модул 1: Въведение в хипнотерапията

(* всеки модул е по два дни, един уикенд)

 • Разбиране за хипнозата – като състояние; като обусловен отговор на очакване с влизане в роля.
 • Сугестия и контратрансфер – нееднозначни понятия.
 • От индукция на транс, към събуждане на собствения потенциал за творческо, ресурсно състояние на транс.
 • От хипнозата като внушение, към хипнотерапията като разкриване на собствените здрави отговори, посоки, решения и годности.
 • Шаманските и жречески мистерии и практики като хипнотерапия. Трансов шамански танц и въртене.
 • Мантра припяването или литургията като хипнотична практика.
 • Дихателните практики като разкриване на трансовия потенциал.
 • Хипноза – НЛП – Медитация – Йога: паралели.
 • Хипнотерапията като разширяване, а не приспиване на съзнанието.
 • Митове и заблуди за хипнотерапията.
 • Класическа директивна (бащина) и индиректна мека (майчина) хипнотерапия – ползването им в Естествената Психотерапия.
 • Хипнотичен глас и присъствие. Собствено трансово състояние и „заразяване“ с него, хипнотичното му трансфериране в клиента.
Модул 2 и 3: Хипнотична лингвистика
 • Естествена хипнотична лингвистика.
 • Хайку и зен коаните като хипнотичен език.
 • Писане на хипнотични скриптове.
 • Спонтанно водене през хипнотичната лингвистика, съобразявано със следваната целева посока при конкретния случай.
Модул 4: Хипнотерапевтични аналогии и метафори
 • Писане на хипнотични приказки, притчи, алегории.
 • Интуитивно – спонтанно хипнотично говорене.
 • Интуитивно – спонтанно вербализиране на приказка.
 • Конкретизиране на хипнотичния език и ползвани техники според характеровата коалиция, маски, изкривявания, защитни механизми и симптоми на клиента, следвайки зададената имплицитно в състоянието му характерова преработка.
Модул 5: Динамична хипнотерапия
 • Ефективна клинична комуникация в Естествената Психотерапия.
 • Ритуално трансова хипнотерапия и разговорно-майсторска хипнотерапия.
 • Психотеатърът като динамична, майсторска хипнотерапия.
 • Психотелесните опити като динамична хипнотерапия.
Модул 6 и 7: Хипнотични алгоритми, техники, методи
 • Хипнотични алгоритми, техники,НЛП методология.
 • Хипнотична регресия и конструктивна памет – преработка на паметови следи до адаптивни.
 • Хипнотична прогресия.
 • Разобуславящи невротичните модели и обуславящи здрави модели хипнотично-поведенчески последователности.
 • Водената молитва като целево ориентирана към решения хипнотерапия. Структура на психотерапевтичната молитва.
 • Прана (енергийна) хипнотерапия.
 • ТЕС като хипнотерапевтично кондициониране.
 • EMDR като хипнотерапевтично декондициониране.
 • Вибрационната интегрална (холистична) медицина като хипнотерапевтична сугестия.
 • Предварителните изисквания като създаване на хипнотерапевтичен синхрон.
 • Велики личности за хипнозата.
Два трансперсонални естествено-хипнотерапевтични модула:
Модул 8: Молитвена хипнотерапия
 • Естествена молитвена хипнотерапия. Молитвата като когнитивно реструктуриране.
 • Ингредиенти и структура на лечебната молитва.
 • Молитвата в психотерапията – научна база.
 • Ползване на молитви и псалми – вмъкването им във водена хипнотерапия, с помощта на хипнотична лингвистика, при следване на целевата посока.
 • Писане на характерово реструктуриращи молитви спрямо различни нозологични единици, при отчитане характеровите им съдържания и динамики.
 • Спонтанно вербализиране при водена молитвена хипнотерапия.
Модул 9: Медитативна хипнотерапия
 • Естествена медитативна хипнотерапия.
 • Същност и акценти при водената медитация. Разлики и място всред другите подходи.
 • Медитацията като смълчано фокусиране и интуитивно безмълвие – разтваряне на маската от невротичен свръхконтрол, премахване потискането, изтласкването, при автоматично експлициране и самообладано погасяване и трансформация на дълбоките, маладаптивни характерови съдържания.
 • Майндфул ходене, дишане, ядене, живеене…
 • Естествената йога / медитация в терапията на отделните разстройства.
Модул 10: Иновативни хипнотични и НЛП технологии (руско НЛП)

Водеща: Мирослава Узунова.

Модул 11: Интегрална, трансперсонална и психотелесна хипнотерапия

Работилница с водещ проф. Юре Биечонски.

Модул 12: Хипнотична регресия

Водеща: Стефи Божилова.