Естествена Психотерапия при паническо и генерализирано тревожно разстройства

Естествена Психотерапия при паническо и генерализирано тревожно разстройства

1 модул

 • Ключови отношения.
 • Характерови структури и комбинации, подлежащи паническото разстройство (ПР) и генерализирано тревожно разстройство (ГТР).
 • Характерова диалектична работа.
 • Дидактична, заложена в самото състояние посока.
 • Истински работещи алгоритми за преобразуване.
 • Прегръщане, приемане, обикване – какво и как?
 • Самопомощ при ПР и ГТР – доколко, как и докога?
 • Терапевтични метафори.
 • Психоанализа при ПР и ГТР.
 • Поведенчески, психотелесен, хипнотичен и медитативен трансформативни подходи при ПР и ГТР.
 • Добрият стрес – кога и как?!
 • Сприятеляване и учене.
 • От „жертва съм“, към „уча се с благодарност!“.
 • Отношение и настройка към симптомите.
 • Дишане, спорт, общ стрес мениджмънт.
 • Неврозата като Гуру!
 • Диагноза отличник.
 • Искано и непоискано добро.
 • Светлина и сянка – интегриране на сенките.
 • Път със сърце.
 • За степента на споделяне със социума при ПР.
 • Практика!