Естествена Психотерапия при социално тревожно разстройство

Естествена Психотерапия при социално тревожно разстройство

1 модул

 • Социофобия – обзорен поглед.
 • Планиране преобразуването на социалната тревожност до социална самоувереност.
 • Естествена Хипнотерапия при социофобия.
 • Асертивни убеждения.
 • Естествена когнитивно поведенческа терапия при социофобия.
 • Трасиране главните стъпки при справянето със социофобията.
 • Градация от лична, групова психотерапия, интензивни работилници.
 • Предизвикващ подход.
 • Поведенчески експерименти при социофобия.
 • Медитативен подход при социофобия.
 • За степента на социално споделяне при социофобия.
 • Сигурността на справянето.
 • Специфични особености на Естествената Психотерапия при социално тревожно разстройство.
 • Конкретни максимално ефективни алгоритми при социофобия.
 • Практика!