Естествена Психотерапия при зависимости

Естествена Психотерапия при зависимости

1 модул

 • Системно разбиране и подход към зависимостите.
 • Оралната компонента при зависимостите.
 • Общности за зависимости.
 • Групи за взаимопомощ при зависимости.
 • Естествена когнитивна терапия при зависимости.
 • Естествена Хипнотерапия при зависимости.
 • Естествена Висинна Психотерапия при зависимости.
 • Медитативна Естествена Психотерапия при зависимости.
 • Воински дух, освобождаваща воля, воински боен спорт като комплементарна практика при третиране на зависимости.
 • Нуждата от здраво усилие.
 • Свободната воля при освобождаване от зависимостта.
 • Коморбидност и комплексен подход.
 • Практика!