Естествена Психотерапия при личностови разстройства (характеропатии) и психози в ремисия

Естествена Психотерапия при личностови разстройства (характеропатии) и психози в ремисия

2 модула

Модул: Гранично личностово разстройство

 • Динамика, психични съдържания и процеси при гранично личностово разстройство.
 • Теория и практика.

Модул: Личностови разстройства (характеропатии)

 • Динамика, психични съдържания и процеси при всяко от личностовите разстройства.
 • Теория и практика.
 • Кога повече е по-малко!
 • Естествен психотерапевтичен подход при работата с личностови разстройства и психози в ремисия – специфики.
 • Психотерапевтично поведение и присъствие на Естествения Психотерапевт.
 • Нуждата от характерова стабилност и трансферно удържане в терапията на характеропатии и психози в ремисия.
 • Трансферно ориентирана Естествена Психотерапия.
 • Диалектична Естествена Психотерапия.
 • Продължителност на терапевтичния процес.
 • Практика!