Годишната обучителна такса в Естествена психотерапия е 2200 лв. (в тази сума е включен и ДДС), внесени на една или две вноски. Задължителните работилници не са включени в годишната обучителна такса.

Банкова сметка