Tревожни състояния – откъде да започнем промяната, когато нямаме сили

В основата на различните видове тревожни състояния е липсата на сигурност, усещането за надвиснала опасност, страхът, че нещо лошо ще ни се случи и вътрешно напрежение, което сякаш всеки момент ще избухне. Тези съмнения и несигурност, усещането, че не сме защитени и нямаме силата да се справим водят до различните симптоми – от натрапливите мисли до неприятните телесни реакции.

За да се справим с тези състояния, имаме нужда от повече психическа устойчивост, умения за регулиране на емоциите и успокояване на нервната система. Но какво да направим, когато сме изчерпани, нямаме повече сили и не виждаме изход от ситуацията? Тук е важно да отбележим кой е един от ключовите фактори за тази устойчивост и вътрешна сила – социалната подкрепа, която получаваме. Социалната подкрепа е от съществено значение за поддържането на физическото и психичното ни здраве.

Изследванията показват, че качеството на взаимоотношенията ни е ключово за психическата устойчивост

Психическата устойчивост не е толкова преимущество на характера, колкото следствие от взаимоотношенията ни. Подкрепящите отношения, изпълнени с разбиране и грижа, ни правят по-силни. Колко негативно ще ни се отрази дадено преживяване често зависи от реакцията на хората около нас. Когато се опитаме да споделим своята болка, а получим неразбиране, всички тези мисли и чувства оставят рани, които по-трудно зарастват.

По-важно е кой е до нас, а не какво ни се случва.

През 2010 г. в края на гражданската война в Непал момчетата, които били изпратени войници, се завърнали по родните си места. При тези от тях, които били посрещнати с разбиране и оценяване на жертвата им, имало значително по-малко последствия от травмиращото преживяване. Другите, които били приети с пренебрежение, без потвърждение, че са направили нещо смислено, имали много по-високи нива на посттравматичен стрес.

Взаимоотношенията, в които има разбиране, приемане, споделен смисъл, добронамереност, заедност и грижа, са лек за тялото и душата и източник на психическа сила.

Лечебната сила на взаимоотношенията зависи от качеството на присъствието на човека до нас. По какъв начин участва във взаимното ни пространство, с какво състояние влиза в общото ни поле. И това присъствие не е нещо абстрактно или мистично. То си има своите измерими показатели и проследими въздействия. Вътрешното ни състояние оказва влияние на хората около нас, дори те да не си дават сметка за това.

Когато потискаме чувствата и емоциите си, нашите събеседници може да вдигнат кръвно.

В едно изследване събират жени по двойки и им дават задача да обсъждат разстройващи ги теми. На случаен принцип на едната жена от двойката е казано да не изразява своите емоции и чувства по време на разговора. Резултатите от изследването показват, че потискането на емоционалната реакция довежда до повишаване на кръвното налягане и на двете жени.

От значение е в какво състояние човекът до нас присъства в общото ни пространство, защото то оказва директно влияние върху нас. Нашата невро-физиология е създадена да възприема и отразява състоянията на хората. Мозъкът ни не е самоорганизираща се затворена система, а е отворена система, която взима предвид нас и другите и е постоянно в обмен на информация между личността и средата, в която се намира. Информацията за състоянието на човека до нас от еволюционна гледна точка е крайно необходимо, за да може да се предпазваме от опасни хора и да знаем пред кого може да се отпуснем, на кого може да се доверим.

Огледални неврони.

Човешкият мозък има множество системи от огледални неврони, които са специализирани във възприемането и разбирането не само на действията на другите, но на техните намерения, смисълът на тяхното поведение и емоционалното състояние и чувствата, които изпитват. Оцеляването ни зависи от разбирането на действията, намеренията и емоциите на другите и огледалните неврони ни позволяват да обхванем цялостното състояние на човека до нас не чрез концептуални разсъждения, а чрез директна симулация. Чрез усещане, а не чрез мислене.

Невроцепция.

Освен огледалните неврони, които отразяват най-фините състояния на човека и ни дават възможност да ги почувстваме, имаме и други механизми за възприемане на това присъствие. Например невроцепцията, което е способността на нервната система да възприема информация без нашето знание и желание. Тя във всеки един момент сканира всичко около нас и цели да отсее кое е опасно и кое е безопасно.

Защо присъствието на човека до нас е от значение за справянето с тревожните състояния?

За тревожните състояние е ключово да имаме такова пълноценно присъствие, което да даде усещане за сигурност, спокойствие, добронамереност, грижа и подкрепа. Такова присъствие удовлетворява ключовите ни емоционални, физиологични и екзистенциални нужди.

Ние започваме да се чувстваме свързани, че не сме сами, а имаме и опора. Така се успокоява стреса и интензитета на емоциите намалява. Това помага на мозъка за интегрирането и храносмилането на преживяванията. Огледалните неврони отразяват състоянието на нашия събеседник, симулират го и една наша част вече започва да го преживява и усеща, а невроцепцията долавя всички тези сигнали за сигурност и безопасност, които човекът изпраща, а това допълнително регулира нервната система.

Присъствието на психотерапевта е фактор за ефективостта на терапията.

В Естествената психотерапия се насърчава психотерапевтът да присъства в това интензивно състояние на добронамереност, състрадание, грижа и подкрепа. Така в полето на психотерапията се случват три важни неща – приемане, приютяване и промяна.

Приемането дава усещане, че това, което се случва е нормално, логично, има смисъл и има човек, който знае какво става и не го е страх. На това ниво присъствието на психотерапевта дава позволение на нашето състояние и остава с нас в окото на бурята. Така биваме чути и видяни с разбиране. Полето на взаимоотношението между психотерапевта и човека става лечебно пространство.

Приютяването идва от присъствието със състрадание. Състраданието не е просто съчувствие, а е желание да помогнем на човека. Това се усеща като активна добронамереност, която окуражава. Вече имаме съмишленик, съотборник, който заедно с нас се потапя в дълбините и търси отговори и смисъл.

Промяната идва като естествено следствие. Защото в най-трудните моменти имаме нужда да бъдем поканени в пространство на разбиране и подкрепа. Така се организират нашите преживявания, интегрират се мислите и емоциите ни, а след това се ѝ трансформират, защото така работи умът ни. Не е самоорганизираща се машина, а система, която се регулира през взаимоотношенията. Отворена система, която е в постоянно общуване с другия. Лечебното пространство, което покрива емоционалните нужди – да сме чути и видяни, което в крайна сметка е и да сме обичани, и биологическите – да сме в безопасност и на сигурно място.

Така в психотерапията страхът се побеждава чрез усещането за свързаност. Липсата на сигурност с усещането за смисъл. За преодоляването на тревожните състояния точно тези усещания за свързаност и смисъл са необходими. Те дават сигурност и безопасност, а оттам се получава важната емоционална регулация – успокояват се мислите, емоциите и напрежението, основните симптоми на тревожните състояния. Това усещане за сигурност идва благодарение на качеството на свързането, а то се определя от присъствието на терапевта в полето на взаимоотношенията.

Даниел Троев

Специализант ЕП

http://www.danieltroev.com/

Даниел Троев
статии

Вашият коментар