Българска асоциация за Естествена Психотерапия (БАЕП) в EUROTAS (The European Transpersonal Association) и EHS (The European Society of Hypnosis)

EUROTAS

От м. март 2020г. Българска Асоциация за Естествена Психотерапия (БАЕП) е част от глобалното психотерапевтично семейство, бидейки организационен член на EUROTAS. От края на 2021г. EUROTAS се превърна в EUROTAS GLOBAL, в централната световна асоциация, обединяваща психотерапевти и психотерапевтични сдружения с интегрална насоченост на разбиранията и практиката им.

ЮРОТАС е асоциация, обединяваща психотерапевти и психотерапевтични асоциации от целия глобус с интегрално-холистична насоченост на концептуалната им парадигма и практика. Членството в световна организация от такъв ранг изисква спазването на международните високи изисквания относно брой обучителни години, професионален образователен бекграунд, включени предмети, клиничен стаж, преподавани часове, лична терапия, практически опит и супервизия. Изисквания, които БАЕП покрива и надхвърля. Със сигурност ни очаква вълнуващо партньорство и сътрудничество.

European Sosiety of Hypnosis (ESH)

От м. април 2021г. Българска Асоциация за Естествена Психотерапия (БАЕП) е част от международното общество на клиничните хипнотерапевти: European Society of Hypnosis (клик на линка за онагледяване членството на БАЕП в сайта на ESH). N.B.: От януари 2022г. БАЕП е освен съставен член и акредитиран обучителен център към ESH

От м. март 2021г. Естествена Психотерапия, покривайки всички изисквани стандарти на законодателството на България, е официално включена в търговския регистър на републиката като запазена марка.

Ползи от членството в БАЕП:

 • През членството си в БАЕП, принадлежност към две глобални психотерапевтични асоциации.
 • Членуване в акредитиран обучителен център.
 • Поради горните, „тежест“ на собственото професионално присъствие.
 • Оповестяване на членството в сайта на БАЕП.
 • Получаване на специална двуезична членска карта, удостоверяваща членството в БАЕП, а оттам принадлежността към международната психотерапевтична общност.
 • Възможност за ползване логото на БАЕП в собствения интернет сайт, което повишава нивото на доверено присъствие пред потенциалните търсещи помощ.
 • Радостта от принадлежността към общността на БАЕП.

Задължително ли е членството?

 • По време на обучението, членството е доброволно. Както и да е, присъствието на такова в личния сайт на специализанта, придава респектабилност, както и е част от принадлежна заедност, която е високо уважавана.
 • Членството е силно препоръчително при обучавани в БАЕП, които практикуват психологично консултиране и желаят да обявят статуса си като специализанти в БАЕП.
 • Членството е силно желателно при финалните етапи от обучението и преминаването през процедурите по сертифициране.
 • Членството е задължително за сертифицирани естествени психотерапевти.

Забележка: сумите от членския внос се предвижда да бъдат ползвани като помощни при организиране обучения с чуждестранни лектори и други нужди на асоциацията. Членството се реализира след попълване на молба и одобряването ѝ от ръководството. Членският внос се изпраща на сметка (ще бъде посочена).