Обучение

Обучението по Естествена психотерапия (ЕП) представлява четири годишен курс за следдипломна специализация. Включва: теоретична рамка, практика насочена към конкретна проблематика и реална ефективност, групова работа и периодични тренинги, лична терапия, работа под супервизия, клиничен стаж (400 часа), дипломна работа и финализиращи изпити.

Школата обучава в професията Естествен Психотерапевт, като подготвя специализантите си в стратегически качествена теоретична панорама, преливаща се в прагматично ефективна психотерапевтична практика.

Обучението е подходящо за специалисти или студенти психолози, лекари, когнитивни учени, дентисти, здравни специалисти, социални работници, специални педагози, логопеди, за завършили хуманитарно насочени дисциплини, педагози, театрали, изкуствоведи, религиоведи и сравнителни теолози, както и за всеки, проявяващ сериозен интерес към психотерапията. Сертификат в професията Естествен Психотерапевт се издава след успешно завършване на обучението, представяне на качествена дипломна работа, преминаване през финалните теоретичен и практични изпити, клиничен стаж и покриване необходимите часове работа под супервизия. Когато обучителният бекграунд на специализантите е различен от психология или медицина, квалификацията в професията Естествен Психотерапевт е възможна след завършване магистратура по психология. Допуска се успоредно университетско и в школата по Естествена Психотерапия обучение.

Изучаването, а още повече практиката на професията Естествен Психотерапевт са подходящи за личностово зрели, характерово интегрирани, емоционално стабилни и адекватно социално присъстващи индивиди. Обучението не е препоръчително за преживяващи психоза или маладаптивни характерови акцентуации, личностови разстройства, характеропатии. По време на четирите учебни години специализантите периодично се явяват на интервю, удостоверяващо характеровата годност за продължаване на обучението.

БАЕП в EUROTAS и EHS

Българска Асоциация за Естествена Психотерапия (БАЕП) е част от глобалното психотерапевтично семейство, бидейки организационен член на EUROTAS и е част от международното общество на клиничните хипнотерапевти (EHS).
прочети още…

Още информация:

Личен опит

За личен психотерапевтичен опит се приема участието в индивидуалната психотерапия, груповата психотерапия и работилници. В Естествена Психотерапия, изискваните часове личен опит, са 400. Часовете лична психотерапия и супервизия варират индивидуално, при задължителен минимум съответно от по 150 часа.  По преценка на обучаващите, могат да бъдат препоръчани допълнителни часове лична психотерапия и работа под супервизия.

Обучителен хорариум

Международните стандарти за обучение в така изискващата психотерапевтична професия са за общо 3200 часа обучение, като 1800 от предходното университетско образование по психология, медицина или друг специализиран курс по психотерапия, а останалите се покриват и надхвърлят от обучението в школата по ЕП.