Обучителни модули

Основни обучителни модули в Естествена Психотерапия:

Модул Брой
Структурни принципи в Естествената Психотерапия 2 модула
Еволютивни фази и характерови структури 1 модул
Психодинамика, защитни механизми, когнитивни изкривявания, трансферни процеси (Естествена когнитивна психотерапия 1) 1 модул
Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия 5 модула
Естествена Хипнотерапия 12 модула
Естествена Висинна (Трансперсонална) Психотерапия 4 модула
Естествена Психотерапия при паническо и генерализирано тревожно разстройства 1 модул
Естествена Психотерапия при обсесивно компулсивно разстройство 1 модул
Естествена Психотерапия при социално тревожно разстройство 1 модул
Естествена Психотерапия при здравна тревожност и конверзионно разстройство 1 модул
Естествена Психотерапия при зависимости 1 модул
Естествена Психотерапия при личностови разстройства (характеропатии) и психози в ремисия 2 модула
Психотерапевтични симулации (практика), като част от обучението.

Гост лектори:

Модул Лектор Брой
Психиатрия и психопатология доцент д-р Владимир Велинов, психиатър 1 модул
Психофармация доцент д-р Владимир Велинов, психиатър 1 модул
Неврология, ендокринология, психопатология и психично здраве доц. д-р Стоян Везенков, невроучен. 1 модул
Трансперсонална психология. Трансперсонални емоции Milica Zegarac, PhD, USA. 1 модул
Хранителен режим, спорт, закаляване и психично здраве Емил Златев: преподавател, спортен и йога инструктор, диетолог 1 модул
Психоанализа на обектните отношения доцент д-р Светлозар Василев, психиатър-психоаналитик, председател на Българско Психоаналитично Общество 1 модул
Сравнително религиоведение и митология Александра Найденова: сравнителна религия, психолог – юнгиански психотерапевт 1 модул
Архетипен анализ и тълкуване на сънища Александра Найденова, юнгиански психотерапевт, международен психотерапевтичен обучител 1 модул
Партньорска психотерапия Андрей Филипов, семеен терапевт и логотерапевт 1 модул
Иновативни НЛП (руска школа) и фокусирани в решения технологии Мирослава Узунова, НЛП-ист 1 модул
Индивидуални и групови системни констелации Катюша Павлова, юнгиански, позитивен, арт терапевт и констелатор 1 модул
Трансперсонална, интегрална и психотелесна хипнотерапия – работилница Професор Юри Биечонски, Естония 1 модул
Медитативно базирана психотерапия Елена Димитрова, психолог, юрист, когнитивно поведенчески терапевт, акредитиран трансерсонален психотерапевт към EUROTAS, дългогодишен медитативен практик 1 модул
Психотеатър и хипнотеатър Мария Илкова Петкова, психолог, актриса 1 модул
Приказна хипнотерапия Диана Петрова, писател, IT специалист, юнгианска психотерапевтична насоченост 1 модул

Модулите се реализират ежемесечно, по един или повече уикенда всеки месец. В съботите между 17 и 21 ч., се провежда група за личен опит. Два пъти годишно, се предвиждат 3 или повече дневни работилници.