Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия

Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия

2 модула

 • Мотивация при избора на професия психотерапевт.
 • Качества на естествения психотерапевт.
 • Емпатия.
 • Любовта, Мъдростта, Истината като централни принципи/ движения в естествената психотерапия.
 • Интегралност и Холистика. Творчески процес. Норма, талант и гениалност.
 • Себеактуализираща тенденция. Качества на себеактуализирания индивид.
 • Естетика и Етика в естествената психотерапия.
 • Мандала на човека (1).
 • Качествен подход.
 • Психотерапия и психофармакология.
 • Предиктори за успешна психотерапия.
 • Целева група на Естествената Психотерапия.
 • Първично интервю – разкриващи наличности и психодинамика въпроси.