Кога в психотерапията по-малко е повече? (Психотерапия на психози в ремисия и характеропатии)

Основната целева група, при която психотерапията е действително ефективна, са неврозите. Говоря през онова старо, но твърде качествено психиатрично деление на психичните разстройства на психози, неврози и личностови разстройства (характеропатии). Разбира се, психотерапията е действена и при семейни и партньорски казуси, криза на смисъла, житейска проблематика, помощ в процеса на вземане на решения и т.н. и т.н.

В последните 13 години (тези редове пиша през 2019-та год.), практикувам психотерапия интензивно, ежедневно многочасово. Основната извадка, при която съм истински ефективен, са хората, преживяващи паническо р-во, генерализирано тревожно р-во, ажитирана депресия, синдроми на прегаряне и хронична умора, социално тревожно разстройство, здравна тревожност, психогенни сексуални дисфункции, хранителни р-ва, здравна тревожност, обсесивно компулсивно р-во, невротично характерова преработка…

Психотерапията при тези състояния, поне такава каквато аз я практикувам, е силно предизвикваща, интензивна, изискваща, парадоксална, инвазивна, излагаща на страхуваните стимули при преодоляване или заобикаляне на маладаптивните защитни механизми и когнитивни изкривявания, при активна промяна на отношението, учене, извличане на ценните, вече вложени в състоянието характерови уроци. Едновременно диалектично-индивидуално водеща до израстване и дидактично съсредоточена в общите параметри и алгоритми на работеното състояние. Естествената психотерапия при неврози, е изключително преживелищна, през тялото, транса и поведението експлицираща страхуваното, при активната му и целенасочена преработка до адаптивни потенциали. Такъв процес е наситено „хвърлящ“ в страховете, на фона на помитащата емпатия на терапевта и дълбокото взаимно доверие. Ползваната трансформативна методология е различна. В горните редове трасирам глобалния, принципно ефикасен подход при каквато и да е ползвана техника.

Кога по-малко е повече и при кои състояния терапевтичният подход е нужно да бъде различен?

Отговарям: при психозите и личностовите разстройства.

Въпреки, че основната извадка, с която психотерапията се справя ефективно, са неврозите, това не означава, че не се работи с характеропатии и психози. Нерядко заявената от клиента тревожна симптоматика се явява единствено коморбиден айсбергов връх на личностово растройство или „букет“ от такива (по наблюденията ми, по-често са смесено проявяващи се). А понякога, симптомите имитират невротично тревожните, докато всъщност са проява на латентна или продромална психоза. За да разсея вечния невротичен страх „Полудявам ли?“, тук мога да вметна, че има ли го – не, не полудяваш, а терапевтите сме се научили да различаваме неврозата от останалите психиатрични състояния достатъчно качествено.

Защо при характеропатиите и психозите (в ремисия и продромални) в психотерапията се работи неинвазивно, меко, предимно отразяващо психодинамично и вербално, нежели психотелесно, трансово и поведенчески предизвикващо?

Защото:


Вкратце, психотерапията при характеропатии (личностови р-ва) и психози в ремисия, е нужно да бъде провеждана неинвазивно, обрано неутрално, основно вербално, динамично отразяващо, трансферно ориентирано, интернализиращо променящо интроектите и удържащо, умишлено бавно, с основен фокус в подкрепящото поддържане, социализиране, развитие на метакогницията, лекситимията, стабилната връзка с реалността, осъзнаване на его синтоничността и променянето ѝ в его дистоничност на преживяваното, до мотивирано желание за промяна. Колко бавно? Една година е малко – практически две и повече, като тук отсъства обещаване на задължителна резултатност. Последната зависи от много фактори: генетика, мозък, лична съдба, биохимия, случване на току що споменатите подготвителни фактори. Защото, едва когато са изпълнени, психотерапията влиза в ролята си на истински действен, фокусиран в решения, трансформиращ инструмент.

Уебсайт | статии

Естествен психотерапевт

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *