Холистика – в пет изречения!

Холистика! Но, това го можеш, ако го можеш! Ако имаш високата визия, която отгоре и над вижда тази и онази система и осъзнаваш, че са част от по-глобално цяло. Ако визията ти е ниска, виждаш системите като противоречащо си различни, докато когато е висока, ги виждаш като допълващи се в противоположността си – единство. Ако нямаш високата интегрална визия и работиш през много системи обаче, се превръщаш в еклектик, който съчетава боза с айрян в компота на бунищно струпване, преливащо от несъчетаващи се, стърчащи насам натам разнообразности. Холистикът ги сглобява обаче в работеща сплав, в гещалт, надхвърлящ сумата от частите си!

Цялостна статия по въпроса за холистиката!

Уебсайт | статии

Естествен психотерапевт

Вашият коментар