Естествена Психотерапия при обсесивно компулсивно разстройство

Естествена Психотерапия при обсесивно компулсивно разстройство

1 модул

 • Неврална база и невропластичност при обсесивно компулсивно разстройство (ОКР).
 • Какво работи и какво не при терапията на ОКР?
 • Валидни алгоритми за справяне – вариации според типа ОКР и личните особености.
 • Когнитивен подход.
 • Поведенчески подход.
 • Хипнотерапия при ОКР.
 • Медитация базирана терапия при ОКР.
 • Характерови структури и психодинамика при ОКР – диалектичен вектор.
 • Има ли място психоанализата при справяне с ОКР?
 • Самостоятелна практика на медитация при ОКР.
 • Защо натрапливите мисли се чувстват като толкова истински?
 • „Мога ли от ОКР да полудея?“
 • Разликите между ОКР, психоза и психопатия.
 • Качествата на терапевта, изисквани за успешното справяне с ОКР.
 • Специфични особености на терапевтичния подход при ОКР.
 • Практика!