Характерови структури и преработването им до здрав вариант


До голяма степен нашата съдба е тясно свързана с нашия характер и преработването му по един здрав и адаптивно насочен начин, за да е възможно индивидът да реализира пълния си капацитет и възможности в жизнения си път, да бъде цялостен.

Важно е да направим уточнението, че повечето хора са ‘‘шарени‘‘ и често имат структурата на повече от един вид характер интегрирана в себе си.

Сформирането на дадена характерова структура се случва през определен онтогеничен период от развитието му като индивид и следсвтие от стила на възпитание, което детето е получило.

Нарцистична фаза – от 0 до 6 месеца (Шизоиден характер)
Сензорна фаза (фаза на сетивността) – от 4 месеца до 1 година (Орален характер)
Фаза на Аза – от 1 до 3 години (Мазохистичен характер)
Фаза на съперничеството – 3-5-ата година (Психопатен характер)
Сексуална фаза – 5-7 – ата година. (Ригиден характер)

Описанията на характеровите структури, които ще разгледаме са базирани на ‘‘ терапия на петте движения ‘‘ на Валдо Бернаскони – основно невротичните прояви на всеки от петте характера, а частта с преработката до здравия потенциал и реализацията му произтича от личния ми преживелищен опит и принципите, които изповядваме в школата по Ествествена психотерапия.

Шизоиден характер

Онтогенетичния период на сформиране при този тип характер започва в утробата до шестия месец след ражадането (нарцистична фаза) .

Тук базисната травма е от отхвърляне. Интраверси, на които емоциите са насочени към вътрешния им свят. Девизът им е ‘‘моята фантазия е моят свят ‘‘. Основната защита на шизоидния тип е да отрича реалността, подсъзнателно се отхвърлят мисли, чувства и желания, които пораждат тревожност в него. Избягващият (шизоиден характер) вярва , че е дефектен и нежелан от другите, което често води и до социална изолация предизвикана от самия него. В повечето случаи това е негово субективно вярване, което няма общо с реалността. Не редки са случаите и на параноя провокирана от вярванията му, че някой всеки момент ще го нарани и ще злоупотреби с него.

Евентуални отколнения – социално разстройство, параноя, депресия, онанизъм

Преработка в Естествана психотерапия на шизоидния (избягващ) характер до заложения му здрав потенциал на Съзерцател/ Стратег!

При едно качествено оцялостяване в процеса на психотерапевтичната работа , шизоидният характер успява да насочи писхичната си енергия навън към обективния свят, да се отпусне и довери, да се заяви спокойно и да се доверява здраво на другите. Ествествената склоност към интраверсия остава, но започва да се изявява по градивен и творчески начин . Сублимацията на Съзерцателя е в точните науки и изкуствата – там той успява да вижда ясно себе си и ситуацията около него като обективен наблюдател, с вродените му гениалност и интелект. Получава се една визия на безбройни идеи и достъп до естествените природни закономерности чрез потапяне до вътрешното си ядро от неизчерпаем потенциал.

Oрален характер

Онтогенетичния период на сформиране на този тип характер е от четвъртия месец до 1 година – сензорна фаза на развитие. Базисната травма тук е от изоставяне и самота . Типично за зависимия (оралния характер) е да се привързва за ‘‘ значимия ‘‘ друг, който да му осигури необходимото му чувство за сигурност и любов – което разбира се е илюзорно , защото продължава да липсва така необходимата самостойност и самолюбие. Много често такъв тип хора се вкопчват в един или няколко важни за него хора и прилепват за тях , за да запълнят чуството си за празнота и да приспят страха си от самотата – наричайки това любов.

Оралния индивид е алчен за удоволствие, жаден за забавление, егоцентрик. Липсва твърдост и стабилност в поведението му, приказлив до логорея в много случаи. Илюзията при него е, че чрез интелекта ще компенсира своите слабости и за това започва да пречупва всичко случващо с и около него през призмата на интелктуализацията .

Сексуалността тук е слаба, присъщ е нарцисизъм.

Непреработеният орален характер е стабилна база за възникването на паник атаки и агорафобия. Хистерията и хипохондрията също са често срещани, защото тук ама и огромна вторична печелба – вниманието и загрижеността на значимите други!

Преработка в Естествана психотерапия на Оралния характер до заложения му здрав потенциал на Емпат/ Лечител!

В процеса на терапевтичната работа с оралния характер се фокусираме върху изграждането на стабилна психична автономност в човека и чувство за самостойност. С преработката на базовата травма от изоставяне, зависимият характер започва да създава в себе си ядро на сърдечност, желание да раздава радост и щастие, и да ги споделя навън по здрав и емоционално зрял начин.

Развива се една красива и сърдечна спонтанност, която превръща индивида в харизматичен лидер, който успяха да се синхрнозира с обкръжаващата го среда. Тогава вече и високоят му интелект започва да се проява по здрав и ‘‘лекуващ‘‘ начин, гарниран с любов и емпатия.

Преработеният ореален характер е чудесен психотерапевт ,намиращ баланса в общуването , способен да се гмурне на дълбоко в душевността си и да носочи енергията си навън, към другите.

Мазохистичен (садо-мазохистичен) характер

Онтогенетичния период на сформиране на този тип характер е в периода между 1 и 3 годишна възраст. Ако травмата възникне в тази фаза, във формирания характер ще преобладават садо-мазохистичните елементи.

Този тип хора са често тъжни и подтиснати , измъчвани от чувство за вина и импотентност. Агресията се обръща на вътре, към него самият, защото тук съществува огромен страх, че ако агресията бъда насочена към дразнителя , важният Друг ще оттегли любовта си.

Себеотрицанието и мазохизмът са им до болка познати. Често се оплакват и страдат ,за да провокират така желаното наказание , което да оправдае садизма , който самият той изпитва към света.

С времето се натрупва пасивна агресия, която започва да се освобождава по дезадаптивен начин чрез неконтролирани избухвания , които много често са адресирани към близки хора,без те да бъдат реалният дразнител .

Сексуалността е силна и деструктивна , а базисната травма е страх от излагане и унижение.

Вероятни отклонения са садизъм/мазохизъм , заекване, депресия, суициден риск. Също така и психосоматични болести , които биват ‘‘ вик‘‘ на тялото , че не може да издържа повече на тази автоагресия и потиснати емоции.

Преработка в Естествена психотерапия на Мазoхистичния (садо-мазохистичен) характер до заложения му здрав потенциал на Алтруист!

Когато садомазохистът преработи характера си в дълбочина, той се смирява със страха от излагане и унижение, прекъсва се порочният процес на трупане на автоагресия и пасивна агресия насочена към другите Възникват асертивност и себедоверие, създава се здрава и автентична оценка за себе си, която му разрешава спокойно да се довери на другия.

Мазохистичният характер започва да възпитава в себе си здрав егоизъм (асертивност), който му позволява да се зарадва искрено , да изкаже спокойно позицията си и да казва ‘‘ НЕ ‘‘, когато е необходимо.

В една по-висока степен на прерапотка мазохистичната невротична жертвеност се превръща в хуманистично насочен алтруизъм. Една здрава и осъзната жертвеност ,че при добруването на другия са задоволени собствените изконни и човешки потребности, без да се достига до мазохизъм.

Нарцистично-фаличен (психопатен характер)

Важно е да направим уточнението, че в статията говорим за невротични характерови прояви, а не за патология или психопатии.

Психопатният характер се свързва с периода на фаличния стадий между 3-6 годишна възраст . В този стадий гениталните части стават главна ерогенна зона и привличат вниамнието на детето .
Когато детето е преживяло някаква сериозна травма в този период на развитието си – най-често родителите не са успяли да заложат на детето подходящи норми ,свръхглезене, липсва на дисциплина и постоянство в неговото възпитание (интерсно защо в наши дни масово се срещат все повече хора с Нарцистично-фаличен характер !?) и възпитаване на чувството за принадлежност в общност /кооперация с другите. Такъв индивид в зряла възраст развива често невротично психопатен характер . На такъв човек му се струва , че е специален , првъзхожда другите и за него правилата не важат.
За него целта оправадава средставата и другите трябва да му осигурят това, което иска да има, без да го интересуват техните чувства и потребности . Много често в ниското/необработено си проявление можем да видим този характер в ролята на политик-популист способен да каже всичко само, за да извлече изгода от ситуацията и да постигне целите си. Неговото верую в живота е – дай , за да получиш ! Докато при оралния характер важи максимата ‘‘пръв сред равни ‘‘, при нарцистично-фаличния ги има разбирането, че е Богоизбран и има специални привилегии на този свят . При високо ниво на интелигентност такъв тип индивид се превръща в перфектния манипулатор , успява да упражнява с лекота контрол над другите и да ги прави зависими от себе си с лека ръка .
Базисната травма на психопатния характер е страхът е предателство. Тук има парализиращ стах , че човекът ще бъда предаден , изигран или манипулиран , без да има осъзнатост , че той самият постоянно постъпва с другите по същия начин – при него липсва реална преценка за себе си и средата около него ,поради непробивамия Его балон, с който се обградил . Психопатният тип често страда от така наречената ‘‘властова невроза ‘‘, която се явява стратегия за справяне и контрол над създадената от него реалност , така че нарцистичното и уязвимо ядро да остане защитено и добре приктрито от другите.

Преработка в Естествана психотерапия на нарцистично – фаличния характер до заложения му здрав потенциал на Лидер!

В работата с такъв тип характер търсим начин да насочим човека към дейности, в които по един здрав начин да преoбразува манипулутивния си контрол над другите, в сърдечно и харизматично лидерство. Работим в насока да достигнем до това ядро на потиснати чувства и страх дълбоко в несъзнавато на човека чрез хипноза и силно предизвикващи поведеченски опити , защото зад тази ‘‘тъмна зона‘‘ изградена от страх , че ще бъде прададен , се крие огромна сила и смелост – да този характер в дълбочината си е смел , силен и стабилен. Работим в посока изграждане на здрава и сърдечна харизма , преоткриване на автентичната сила на идивида, в която страхът , че ще бъде предаден и уязвен се превръща в здрава връзка с реалността , качествено лидерство и се насочва навин , защото по правило тези хора за екстраверти. Тогава той започва с удоволствие да се раздава за другите, да градят общи планове за бъдещето, изгражда едно дълбоко доверие в себе си и респектвино в другите . Възпитава се желание не само за лични постижения и интегритет ,а и такива на групата и общността, в която той принадлежи , вече може и да служи в името на нещо по-цялосттно и да сублимира вътрешния си лидерски заряд в обществено полезни и значими дейности.


Ригиден характер (твърд, скован)

Онтогенетичен период на залагане на ригидния характер е след шестата година – така наречената сексуална фаза .

В ядрото на ригидността се крие огромен перфекционизъм, който прави човека скован и вдървен. Представете си струна на китара, която е опъната до такава степен, че все едно всеки момент ще се скъса. Тук има едно огромно и натрапливо ‘‘трябва‘‘ много често проявяващо се в болен свръх морал и болезнана самокритика , но и критика насочена към всичко и всички, които не отговарят на неговите свръх високи изисквания и стандарти.

Скованият (ригиден) човек по презумция приема, че ако дори за миг отпусне контрола и се потопи в потока на свободата и спокойствието ,всичко ще се провали и сгромоляса със страшна сила. Този тип личности си забраняват чувството на истинско щастие, защото то го прави уязвим и разтворен за другите , което активира базисната му травма – несправедливост .

Тези хора живеят с илюзията, че всичко трябва да свършат сами – свръх амбиция и недоверие в околнит . Съменението е техен постоянен спътник и съветник.

Сексуалността е слаба, присъства вдървеност и има липса на пластичност, съществува подсъзнателна забрана за отпускане и изживяване момента на удоволствие, чувственост.

Вероятни отклонения са генерализирана трвожност, панически атаки , хистерия, хипохондрия и сексуални разтройства.

Преработка в Естествена психотерапия на ригидния характер до адаптивните му потенциали на Воин

Ключовият фокус в психотерапевтичната работа с ригидността е смирението, което помага за по цялостна визия отвъд сковаността и инстиквивното ‘‘трябва ‘‘ характерни за тази характерова структура. В процеса на смирение се появява едно слизане от главата(мислите) към сърцето(любовта) , психичните блокажи започват да се стопяват постепенно, страхът от провал се стопява и запчова да се появява една сърдечна гъвкавост и емпатия.

Когато ригидният характер смирено и с доверие се научи да приема различието, собствените си грешки и на другите около него, тогава той успява да се превърна в ‘‘житейски воин ‘‘, който да поведе хората към подходящата дългосрочна цел и посока , научава се да планира качествено и с визия към цялостност.

Важно е да отбележим, че характерът е съвкупност от психични, морални и поведенчески черти, които характеризират индивидулността на личността. Възможни са всякакви уникални комбинации и ‘‘ коалиции‘‘ на характерови структури и най-важното е, че човек се променя през целия си жизнен път и описаните характери служат единствено като психоаналитична база в процеса на растеж и развитие, патерица, която да ни помогне в процеса на сабенамиране и себепреоткриване!

Спасимир Иванов

Специализант ЕП

https://mindful.bg/community/spas/

Спасимир Иванов
статии

Вашият коментар