Еволютивни фази и характерови структури

Еволютивни фази и характерови структури

1 модула

  • Еволютивни фази, травми, възпитателни стилове – до седем годишна възраст.
  • Еволютивни фази – от седем год. възраст до юношеството. Юношество – 13 – 21год.
  • Еволютивни фази – от 21г. възраст (пълнолетие) до края на жизнения цикъл.
  • Характерова таксономия: схема когнитивна психотерапия, психотелесна психотерапия, психоанализа, аналитична психология. Нива на съзнателността – висинна психология и психотерапия.
  • Понятие за астропсихологичната и човешки дизайн архетипна символика.
  • Мандала на човека (2).