Естествена Висинна (Трансперсонална) Психотерапия

Естествена Висинна (Трансперсонална) Психотерапия

4 модула

* включва двата модула трансперсонална хипнотерапия.

Модул: Висинна (Трансперсонална) Психотерапия

 • Духовност и психотерапия.
 • Трансперсонална (висинна, духовно ориентирана) психотерапия
 • Псевдодуховността – духовният байпас през защитните механизми. Здрава духовност.
 • Холотропна, свещена сексуалност.
 • Заедност в различието.
 • Научна духовност и духовна наука.
 • Свободна воля
 • Единобожие (монотеизъм), безбожие (атеизъм), многобожие (политеизъм) и пътят на човека. Неврозата като стимул за Богопознание.
 • Реалност – социален консенсус за обективност. Реалност духовна. Реалност Божествена.
 • Духовност, вяра, гениалност, психоза – отношения.
 • Естествена Психотерапия – диалектика.
 • Диалектичният и дидактичен процеси в Естествената Психотерапия.
 • Качественият, диалектичен скок в психотерапията.
  Любов и его.
 • Добро – зло – цялостност.
 • Катха упанишад – естествена психотерапевтична диалектика.
 • Катха упанишад – пътят на йога.
 • Випашяна – събуждащата (будистка) диалектика в практиката на Естествена Психотерапия.

Модул: Естествена Братска Психотерапия

 • Всемирно Бяло Братство – Естествена Братска Психотерапия.
 • Любовта, Мъдростта и Истината в Естествената Психотерапия.
  Психотерапия на Човека.
 • Когнитивно поведенчески и рационално емотивни принципи в учението на Бялото Братство.
 • Животът и смъртта, доброто и злото в Естествената Психотерапия – глобални принципи, отношенческо и целево приложение в психотерапевтичния процес.
 • Пътят на ученика (център И.Д.Е.А.Л.- психотерапевтични паралели).
 • Десетте Божи заповеди – интерпретация.
 • Отвъд оцеляването.
 • Оздравяване на душата.
 • Сърце и ум. Мъдростта на сърдечния разум.
 • Психотерапевтични принципи в Евангелията.
 • Светогорски размисли.
 • Психотерапията и пътят към Бога.
 • Вярата, надеждата и любовта в психотерапията.
 • Да живееш Бога.
 • Велик ден – възкресение. Величието на малките неща в психотерапията.
 • Същността на християнството. Християнството като Естествена Психотерапия.
 • Йога психотерапия.
 • Автентична йога и „йога“ за западняци.
 • Изток – запад – медитация.
 • За опасностите в практиката на йога.
 • Триединството на Йога.
 • Дзогчен и Махамудра – Естествена Медитация.
 • Естествена Йога на Любовта, Мъдростта и Истината.
 • Естественият порядък на Дао.
 • Мъдростта на упанишадите – Естествената Психотерапия като част от пътеката на йога.