Естествена Психотерапия при здравна тревожност и конверзионно разстройство

Естествена Психотерапия при здравна тревожност и конверзионно разстройство

1 модул

 • Основни характерови структури, поддържащи здравна тревожност.
 • Психодинамика.
 • Защитният механизъм хипохондриаза.
 • Характерови уроци – диалектичен подход.
 • Ефективният алгоритъм при третиране на натраплива хипохондрия.
 • Естествена когнитивно поведенческа психотерапия при хипохондрия.
 • Психотеатър и психотелесна работа при хипохондрия.
 • Фокусирани в решения и парадоксални подходи при здравна тревожност.
 • Предизвикващ подход.
 • Естествена хипнотерапия при хипохондрия.
 • Естествена християнска, молитвена психотерапия при здравна тревожност.
 • Медитативна Естествена Психотерапия при здравна тревожност.
 • Специфика на соматоформното конверзионно разстройство.
 • Психодинамика.
 • От искам, но не може, към искам и си позволявам.
 • Напускане комфортната невротична зона – зоната на възможностите.
 • Социална изява на либидно-психичния заряд.
 • Поведенческо-когнитивен подход.
 • Изкуството на спонтанността.
 • Творческа Естествена Психотерапия.
 • Разширяване на ригидните интроекти в аз идеално до широка, творческа автентичност.
 • Ролята на трансферния процес при Естествената Психотерапия на конверзионно разстройство.
 • Изисквания към личността на терапевта.
 • Практика!